17 Signs You Work With công ty pccc

Ngày nay sự xuất hiện nhiều các công ty chuyên phòng cháy chữa cháy và với sự không hiểu biết nhiều về các thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp dẫn đến tình trạng lắp đặt không đúng và không phù hợp với nhu cầu hiện nay.

Vì thế muốn biết hệ thống phòng cháy chữa cháy đã lắp đặt đúng hay chưa thì cần phải tìm hiểu rõ đặc tính của từng loại hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Các Bước Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy

image

Kiến Thức Cơ Bản Về An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy

Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Phụ lục

Có bao nhiêu hệ thống phòng cháy chữa cháy

Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler

Hệ thống chữa cháy vách tường

Hệ thống chữa cháy Drencher (Hệ thống chữa cháy hồng thủy)

Hệ thống chữa cháy Nitơ

Hệ thống chữa cháy FM200

Có bao nhiêu hệ thống phòng cháy chữa cháy

Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler

Hệ thống Sprinkler chữa cháy bằng cách phun nước trực tiếp vào khu vực có cháy mà ở đó đầu phun spinkler sẽ kích hoạt ở ngưỡng nhiệt độ được xác định trước.

Thiết Kế Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Đạt Chuẩn

Hệ thống chữa cháy vách tường

image

Trạm bơm sẽ cung cấp nước chữa cháy và được kết nối với hệ thống họng lấy nước vách tường. Do đó khi sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy, bạn chỉ cần mở van chặn ngay lập tức dòng áp lực cao sẽ phun ra chữa cháy, khi đó áp lực bơm nước sẽ giảm, hệ thống bơm nước sẽ tự động làm việc để cấp nước chữa cháy.

Thiết Kế Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Đạt Chuẩn

Hệ thống chữa cháy Drencher (Hệ thống chữa cháy hồng thủy)

Là hệ thống dùng các đầu Drencher mở sẵn gắn vào nguồn nước, qua một van mà van đó sẽ mở do sự kích hoạt của hệ thống báo cháy được lắp đặt cùng vị trí có đầu Drencher. Khi van này mở, nước sẽ chảy vào hệ thống đường ống, và phun nước qua tất cả các Drencher lắp đặt sẵn.

Thiết Kế Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Đạt Chuẩn

Hệ thống chữa cháy Nitơ

Khi phải thiết kế những hệ thống chữa cháy cho thiet bi phong chay chua chay các khu vực có đặt các thiết bị điện, điện tử hoặc lưu trữ phim, ảnh, hồ sơ, chúng ta thường nghĩ đến các hệ thống trong đó sử dụng khí trơ (về mặt hoá học) làm môi chất chữa cháy.

Thiết Kế Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Đạt Chuẩn

Hệ thống chữa cháy FM200

Hệ thống chữa cháy khí FM200/HFC227ea (miniPackage) được thiết kế để bảo vệ một không gian hẹp (dưới 1500 m3).

Nó phun ra một chất khí chữa cháy “sạch” có tên là FM200 (Tyco, Kidde) hoặc HFC227ea (Nittan).

Chất khí này không những có tác dụng chữa cháy hiệu quả, mà nó còn cân bằng được lượng khí O2 cần thiết để cho con người hô hấp tạm thời trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, với chất khí chữa cháy ”sạch” này, sau khi hoàn tất nhiệm vụ chữa cháy, nó không để lại hậu qủa tai hại nào đối với các vật dụng, máy móc nằm trong khu vực vừa được chữa cháy.

Thiết Kế Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Đạt Chuẩn

Ứng dụng: Hệ thống này ứng dụng thích hợp tại những môi trường trong sạch, nơi có con người làm việc và có trang bị những loại máy móc hoặc dữ liệu có giá trị cao

Phòng máy tính trung tâm

Thiết bị điện, điện tử, viễn thông, thiết bị lưu trữ

Kho hàng hóa giá trị cao, kho ngân quỹ

Phòng trưng bày nghệ thuật, viện bảo tàng

image

Phòng thí nghiệm, phòng thiết bị y khoa

Nhà máy hóa dầu, trạm dầu khí trên biển, trạm bơm dầu khí

Thiết Kế Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Đạt Chuẩn

Ưu điểm:

Nhanh- Hiệu quả: phun xả 30 giây ngay sau khi nhận được tín hiệu báo cháy từ tủ điều khiển trung tâm

An Toàn: FM-200® được chứng nhận không có độc tính, không gây hại cho con người, không ảnh hưởng đến môi trường, không dẫn điện không làm hư hỏng thiết bị điện tử.

Tiết kiệm: Không làm ảnh hưởng đến thiết bị trong khu vực cháy, giảm chi phí xử lí sau khi hỏa hoạn